KONTAKT / CONTACT

 

 

 

NASZE SALONY PARTNERSKIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

King of your interior

Jesteś zainteresowany współpracą ? Kontaktuj się z nami ! 

 

King In - Polska

Skłodowskiej-Curie | 87-100 Toruń | +48 56 622 81 81

adres do korespondencji / correspondence address 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23 B, 87-100 Toruń

  

RODO

 

Szanowni Państwo,

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Studio KINGIN Aleksander Szabanow, ul. Mazowiecka 65/5, 87-100 Toruń oraz zasady, na jakich będzie się to odbywać po 25 maja 2018 roku. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia RODO informuję, iż:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Studio KINGIN Aleksander Szabanow.                Z Administratorem Danych można skontaktować się z telefonując pod numer: +4856 622 81 81, lub wysyłając pisemną korespondencję na adres: Studio KINGIN, ul. Mazowiecka 65/5, 87-100 Toruń. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować wysyłając email na: studiokingin@gmail.com lub wysyłając pisemną korespondencję na adres jw. z dopiskiem „IOD”.

2. Państwa dane przetwarzane są w celach podatkowych i rachunkowych. 
3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
4. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa
5. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Przekazanie nam Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3.
8. Dysponując danymi osobowymi Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

EFD KAD SIMPLE

 

ul. Welecka 13
72-006 Mierzyn (Szczecin)

tel. +48 606 449 123
tel. +48 793 050 011

www.euro-panele.pl